طراحی و نقشه کشی تاسیسات الکتریکی

دستور العملهای طراحی

سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه 

  در حال حاضر میزان درجه حرارت آب گرم چرخشی و آب گرم مصرفی در موتورخانه ها بصورت دستی و تمام تنظیم درجه حرارت ترموستات دیگ و یا پمپهای سیرکولاسیون انجام می گردد و معمولاً برای تمام مدت بر روی یک عدد ثابت قرار دارد. تغییرات دمای هوا درطول روز موجب افزایش یا کاهش دمای داخل ساختمان شده که نتیجه آن انحراف دمای داخل ساختمان از محدوده آسایش و مصرف بیهوده سوخت و انرژی می باشد. همچنین در بسیاری از ساختمانهای غیرمسکونی با کاربری اداری- عمومی- آموزشی- تجاری که از فضای ساختمان بصورت غیرپیوسته و تنها در بخشی از ساعات روز استفاده می گردد و نیازی به کارکرد موتورخانه پس از اتمام ساعت کاری وجود ندارد. 
روش فعلی تنظیم دستی ترموستات دیگها و پمپها، قابلیت اعمال خاموشی و یا کنترل تجهیزات در وضعیت آماده باش را ندارند. 

بنابراین با توجه به عدم کارآیی دقیق و محدودیتهای کنترلی ترموستاتهای دستی، ضرورت استفاده از سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه به منظور : 
راهبری و کنترل صحیح تجهیزات موتورخانه شامل مشعلها و پمپها 
بهینه سازی و جلوگیری از مصرف بیهوده سوخت و انرژی الکتریکی 
تثبیت محدوده آسایش حرارتی ساکنین ساختمان 
کاهش استهلاک تجهیزات و هزینه های مربوطه 
کاهش هزینه های سرویس- نگهداری تاسیسات حرارتی 
کاهش تولید و انتشار آلاینده های زیست محیطی 
آشکار می گردد. 
اصول بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی توسط سیستمهای کنترل هوشمند موتوخانه مبتنی بر کنترل گرمایش از مبداء و محل تولید انرژی حرارتی (موتورخانه) می باشد. این سیستم با دریافت اطلاعات از سنسورهای حرارتی که در محلهای زیر نصب می گردند : 
ضلع شمالی ساختمان جهت اندازه گیری دمای سایه (حداقل دمای محیط خارج ساختمان) 
کلکتور آب گرم چرخشی 
خروجی منبع آب گرم مصرفی 
لحظه به لحظه اطلاعات حرارتی موقعیتهای فوق را اندازه گیری و با تشخیص هوشمند نیاز حرارتی ساختمان تا برقراری شرایط مطلوب در تابستان یا زمستان تجهیزات حرارتی موتورخانه شامل مشعلها و پمپهای آب گرم چرخشی را راهبری می نماید. بدین صورت مصارف گرمایشی (گرمایش- آب گرم مصرفی) نیز متناسب با نوع کاربری ساختمان مسکونی یا غیرمسکونی (اداری- عمومی- آموزشی- تجاری) تامین و کنترل می شود. صرفه جویی مصرف انرژی حاصل از عملکرد سیستم به دو دسته تقسیم می شوند : 
کنترل مصارف گرمایشی درزمان استفاده از ساختمان (مسکونی و غیرمسکونی) 
خاموشی یا آماده باش موتورخانه پس از ساعت کاری ساختمان های غیرمسکونی (در ساختمانهای اداری-آموزشی- عمومی- تجاری)
موتورخانه هوشمند
هنگام استفاده از موتورخانه در ساختمانهای مسکونی و یا غیرمسکونی و با در نظر گرفتن شرایط کارکرد زمستانی تابستانی و برای کنترل گرمایش، مشعلها و پمپها توسط یک منحنی حرارتی کنترل می شوند. در این منحنی دمای آب گرم چرخشی در تاسیسات، تابعی از درجه حرارت محیط خارج ساختمان می باشد و به صورت لحظه ای و خودکار متناسب با تغییرات دمای خارج ساختمان کنترل می شود و باعث ایجاد دمای یکنواخت در داخل ساختمان می گردد. بدین صورت هنگام گرم شدن دمای محیط خارج ساختمان مشعلها و پمپها به اندازه ای کار می کنند که گرمایش در حد مورد نیاز و در محدوده آسایش حرارتی تامین شود و از تولید بیش از حد حرارت که موجب کلافگی و باز شدن پنجره ها بمنظور تعدیل دمای اتاقها می گردد جلوگیری می نماید. 
برای تامین دمای آب گرم مصرفی مطابق با شرایط مطلوب تعریف شده نیز تجهیزات موتورخانه به اندازه ای کار می کنند که تنها دمای آب گرم مصرفی در ساعتهای مورد نظر به حد تعریف شده و مطلوب برسد و نه بیشتر. 
در ساختمانهای با کاربری غیرمسکونی نظیر ادارات، مدارس، مجتمع های تجاری و ... نیز بدلیل غیرپیوسته بودن ساعت بهره برداری از ساختمان، سیستم کنترل هوشمند موتورخانه توسط یک تقویم زمانی پس از ساعت کاری و تا زمان پیش راه اندازی موتورخانه در صبح روز بعد، موتورخانه را کاملاً خاموش و یا در وضعیت آماده باش (کنترل دمای آب گرم چرخشی در یک دمای ثابت و پائین) قرار می دهد. 
2. ویژگیهای منحصربفرد استفاده از سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه در مقایسه با سایر روشهای بهینه سازی مصرف انرژی : 
ویژگیهای منحصربفرد استفاده از سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه در مقایسه با سایر روشهای بهینه سازی مصرف انرژی : 
1-2- مستقل بودن عملکرد سیستم از مساحت زیربنای ساختمان: 
با افـزایش مساحت زیربنـای ساختمـان، مصرف سوخت و انرژی آن نیز به نسبت ساختمانهای کوچکتر افزایش می یابد و موجب می شود تا اجرای روشهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای بزرگتر، پر هزینه تر شود. بعنوان مثال درصورتیکه مساحت پنجره های هر ساختمان 15% مساحت کل ساختمان در نظر گرفته شود در یک ساختمان با مساحت 000/10 متر مربع، مقدار و هزینه اجرای پنجره دو جداره 5 برابر مقدار و هزینه اجرای آن در یک ساختمان با مساحت 2000 متر مربع می باشد و به همین ترتیب برای اجرای روشهای دیگری مانند : عایق حرارتی، عایق های حرارتی دیوار و کف و سقف، شیرهای ترموستاتیک رادیاتور. 
برخلاف روشهای فوق، سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه دارای ویژگی منحصربفرد و متمایز "مستقل بودن عملکرد از مساحت بنای ساختمان" می باشند. به عبارت دیگر در موتورخانه هر ساختمان، صرف نظر از مساحت آن، تنها با نصب یک دستگاه با هزینه ای ثابت و حداقل، موتورخانه هوشمند می گردد. دلیل این ویژگی منحصربفرد در تعداد مشعلها و دیگهای هر موتورخانه است. تعداد و ظرفیت حرارتی مشعلها و دیگهای تاسیسات حرارتی هر ساختمان (مصرف کنندگان سوخت) با مساحت آن نسبت مستقیم دارد و همواره تعداد مشعلها و ترکیب ظرفیت حرارتی آنها به نحوی است که علاوه بر تامین بار حرارتی مورد نیاز ساختمان، موجب افزایش هزینه های اجرایی نیز نگردند. طبق تحقیقات انجام شده در سطح موتورخانه های کشور در بیش از 99% ساختمانهای موجود تعداد دیگها و مشعلها حداکثر 3 دستگاه می باشد. در ساختمانهای کوچک با مساحت زیر 2000 مترمربع، ظرفیت حرارتی مشعلها و دیگها پائین و در حدود 
kcal/h 150000 – 100000 می باشد و با افزایش مساحت ساختمان با ثابت ماندن تعداد دیگ و مشعل، ظرفیت حرارتی آنها افزایش می یابد و حتی به حدود kcal/h 1000000 و یا بیشتر نیز می رسد. 
عملکرد هر خروجی مشعل یا پمپ در سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه به شکلی است که بصورت سریال (سری) در مدار برق این تجهیزات قرار گرفته و صرف نظر از ظرفیت جریانی و آمپراژ آنها با فرمان 
ON/OFF در زمانهای مقتضی آنها را کنترل می نماید. 
بنابراین با توجه به توضیحات فوق سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه با قابلیت کنترل تا 3 مشعل دارای ویژگی منحصربفرد مستقل بودن عملکرد از مساحت بنای ساختمان می گردند. 
2-2- پیک زدایی مصرف سوخت در اوج سرما : 
اوج مصرف گاز در فصل سرما از ساعت 17 تا ساعات اولیه بامداد می باشد. این محدوده زمانی مقارن با غروب خورشید و کاهش دمای هوا و نیاز به افزایش فرآیند گرمایشی ساختمان می باشد (افزایش درجه حرارت بخاریهای گاز سوز، افزایش درجه ترموستات دیگ در ساختمانهای دارای موتورخانه مرکزی و یا افزایش تعداد رادیاتورهای فعال در هر واحد ساختمانی). نکته قابل توجه دیگر، زمان پایان ساعت کاری ادارات، مجتمع های عمومی و تجاری و مدارس می باشد که دقیقاً همزمان با ساعت اوج مصرف گاز می باشد. این مهم در کنار قابلیت ویژه و منحصر بفرد سیستمهای کنترل هوشمند که توانایی خاموشی و یا اعمال دمای آماده باش مصرف موتورخانه ساختمانهای غیر مسکونی پس از پایان ساعت کاری را دارند مفهوم ویژه ای را پدید می آورد : پیک زدایی مصرف در اوج سرما 
از مصرف گاز سالانه تاسیسات حرارتی هر ساختمان در حدود 20% آن مربوط به فصل گرما (متوسط 7 ماه سال) و در حدود 80% آن مربوط به فصل سرما (متوسط 5 ماه یا 150 روز در سال) می باشد. 
همچنین در بسیاری از ساختمان های اداری و مدارس، موتورخانه در تابستان خاموش و تنها در زمستان مورد بهره برداری قرار می گیرد. بنابراین در این دسته از ساختمانها عملاً 100% صرفه جویی حاصل از عملکرد سیستمهای کنترل هوشمند موتورخانه مربوط به فصل سرما خواهد بود. که طبیعتاً میزان اثر بخشی آن بر روی جبران پیک مصرف نیز بسیار محسوس و قابل تامل می باشد. 
درحدود 80% از حجم گاز صرفه جویی شده حاصل از عملکرد سیستمهای کنترل هوشمند موتورخانه در فصل سرما مربوط به خاموشی یا دمای آماده باش موتورخانه پس از پایان ساعت کاری ساختمانهای غیرمسکونی و از ساعت 17 تا ساعتهای اولیه بامداد می باشد که همزمان با ساعت اوج مصرف گاز است. 
پیک های مصرف گاز در ساختمانهای غیرمسکونی و اداری طی دو نوبت یکی صبحها به هنگام شروع کار اداره و دیگری در هنگـام ظهر و موقع نماز و ناهار و استفاده از آب گرم مصرفی می باشد که البته اثرات آن بر روی مصرف گاز شبکه ناچیـز می باشـد ولی با این وجود در صورت استفاده از سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه با توجه به افزایش دمای هوا به هنگام ظهر و نیاز گرمایش کمتر در این مقطع زمانی نیز پیک زدایی صورت می پذیرد. 
3-2-کنترل مستقیم و از مبداء تجهیزات حرارتی ساختمان : 
با اجرای روشهای مختلف بهینه سازی در ساختمانهایی که دارای سیستم حرارت مرکزی می باشند، فرآیند صرفه جویی و کاهش مصرف سوخت نهایتاً منجربه تقلیل زمان کارکرد مشعل ها به دو صورت مستقیم و یا غیر مستقیم می گردد. 
در تمامی روشهای بهینه سازی مصرف سوخت، به استثناء سیستمهای کنترل هوشمند، کاهش زمان کارکرد مشعلها بصورت غیرمستقیم و با : 
کاهش نرخ افت دمای آب گرم چرخشی، مانند استفاده از عایق های حرارتی در بدنه دیگها، منابع آب گرم مصرفی و سیستمهای لوله کشی گرمایش از کف، مشعل پربازده 
کاهش حجم آب گرم چرخشی در ساختمان، مانند شیر ترموستاتیک رادیاتور 
کاهش توام موارد فوق، مانند پنجره دوجداره، عایق کاری حرارتی سقف و کف دیوارها می باشد. 
در صورتیکه سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه بطور مستقیم علاوه بر کنترل زمان روشنی-خاموشی مشعلها، پمپهای آب گرم چرخشی را نیز با منطقی هماهنگ و سازگار با برنامه کارکرد مشعل ها، متناسب با تغییرات دمای خارج ساختمان و شرایط مطلوب دمای آب گرم مصرفی کنترل می نماید. 
این ویژگی منحصربفرد (کنترل تجهیزات در مبداء) باعث می گردد تا دمای آب گرم چرخشی تنها به اندازه مورد نیاز و تا برقراری شروط مصارف گرمایشی افزایش یابد. در غیراینصورت همواره دمای آب گرم چرخشی در بالاترین حد خود بوده و با اجرای روشهای بهینه سازی در محل مصرف می بایست از اتلاف آن جلوگیری نمود. علاوه بر آن کنترل مستقیم پمپهای آب گرم چرخشی به میزان قابل ملاحظه ای در مصرف انرژی الکتریکی، صرفه جویی شده و هزینه های استهلاک و سرویس-نگهداری نیزبه شدت کاهش می یابند. 
4-2- بهینه سازی مضاعف مصرف سوخت در ساعتهای تعطیلی ساختمانهای غیرمسکونی : 
قابلیتهای کنترلی سیستم های هوشمند موتورخانه موجب صرفه جویی در مصرف سوخت به دو صورت زیر می گردند : 
الف- کنترل مصارف گرمایشی در زمان کارکرد و بهره برداری از موتورخانه 
ب- امکان خاموشی و یا آماده باش موتورخانه در دمایی ثابت و پائین پس از ساعت کاری در ساختمانهای غیرمسکونی 
ساختمانها به لحاظ کاربری به دو دسته مسکونی و غیرمسکونی (اداری- آموزشی- عمومی- تجاری) تقسیم می شوند در ساختمانهای مسکونی از موتورخانه بصورت پیوسته و دائم به منظور تامین مصارف گرمایشی استفاده می شود و صرفه جویی ناشی از عملکرد سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه در این دسته از ساختمانها صرفاً به لحاظ اعمال تغییرات دمای خارج ساختمان و کنترل دمای آب گرم مصرفی می باشد و صرفه جویی در این ساختمانها تا 20% امکان پذیر است. 
درساختمانهای غیرمسکونی مانند ادارات و مدارس بدلیل استفاده منقطع و غیرپیوسته از ساختمان امکان خاموشی و یا آماده باش موتورخانه پس ازساعت کاری نیزوجود دارد. بهره برداری ازاین پتانسیل تنها توسط سیستمهای کنترل هوشمند امکان پذیر می باشد. بعنوان مثال در مدرسه ای که ساعت کاری آن از ساعت 7 صبح تا 16 عصر می باشد و جمعه ها نیز تعطیل است، تنها از محل خاموشی موتورخانه پس از ساعت کاری بیش از 55% صرفه جویی حاصل می شود و در صورتیکه صرفه جویی زمان کارکرد موتورخانه نیز به آن اضافه گردد این رقم صرفه جویی به حدود 65% افزایش می یابد. 
در سایر روشهای بهینه سازی، صرفه جویی در مصرف سوخت تنها درزمان کارکرد موتورخانه ممکن می باشد و قادر به استفاده از پتانسیل بالای صرفه جویی زمان تعطیلی در ساختمانهای غیرمسکونی نمی باشند. 
5-2- صرفه جویی هوشمنـد در پیش راه انـدازی و تسـریع در خـاموشی (یا دمـای آماده باش) موتورخانه ساختمانهای غیرمسکونی: 
یکی دیگراز پتانسیلهای قابل ملاحظه صرفه جویی در مصرف سوخت ساختمانهای اداری-آموزشی، استفاده از قابلیتهای هوشمند پیش راه اندازی و تسریع در خاموشی یا آماده باش سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه در ساختمانهای غیرمسکونی می باشد. با توجه به اطلاعات ارسالی از سنسور حرارتی که در ضلع شمالی ساختمان نصب شده است، سیستم های کنترل هوشمند قادر می باشند طبق برنامه جدول زمانی و متناسب با سردی هوای خارج ساختمان موتورخانه ها را از چندین ساعت زودتر از ساعت شروع به کار ساختمان روشن و یا از دمای آماده باش به شرایط تابع حرارتی برسانند. همچنین با توجه به دمای هوای خارج ساختمان و در ساعات انتهایی کار ساختمان، تا 1 ساعت زودتر موتورخانه راخاموش و یا به دمای آماده باش می برند که موجب صرفه جویی هوشمند در مصرف سوخت میگردد. 
6-2- دوره موثر صرفه جویی و بهینه سازی مصرف سوخت (12 ماه سال) : 
سیستم های کنترل هوشمند بر خلاف سایر روشهای بهینه سازی (به استثناء عایق کاری موتورخانه و سیستم های لوله کشی) که تنها در دوره سرما و پنج یا شش ماه سال قادر به صرفه جویی و بهینه سازی مصرف سوخت ساختمان می باشند، بدلیل کنترل دمای آب گرم مصرفی با دو دمای حداقل و حداکثر در طی شبانه روز در تابستانها نیز به میزان قابل ملاحظه ای مصرف سوخت را کاهش می دهند و بدین ترتیب بصورت لحظه ای در 12 ماه سال فعال می باشند. 
7-2-زمان مناسب نصب و بهره برداری از سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه : 
مدت زمان نصب و راه اندازی سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه می باشد که بدون انجام هیچگونه تغییرات مکانیکی در موتورخانه انجام می گردد. 
بهمین علت این روش در هر زمان از سال قابل اجرا می باشد و هیچگونه وقفه ای در تامین مصارف گرمایشی ساختمان بوجود نمی آورد. 
در دیگر روشهای بهینه سازی این فاکتور عامل محدودکننده ای برای زمان اجرای پروژه می باشد. بعنوان مثال پنجره های دو جداره را نمی توان در فصل سرما و در ساختمانهایی که از آن بهره برداری شده است اجرا نموده یا تعویض شیرهای ترموستاتیک رادیاتور با شیرهای قدیمی در زمستان موجب اختلال چند روزه در گرمایش ساختمان می گردد. 

8-2-تثبیت محدوده آسایش حرارتی در ساختمان : 
در صورت استفاده از سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه بدلیل لحاظ نمودن تغییرات دمای خارج ساختمان بر فرآیند کنترل دمای آب گرم چرخشی دمای داخل ساختمان با دامنه نوسانات محدودی کنترل شده و موجب تثبیت نسبی آسایش حرارتی ساکنین می گردد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۰ساعت 0:5  توسط وحید فعال پاکدهی  | 

مدیریت یکپارچه ساختمان

 

 

کاملترین راهکار جهت حذف هدررفتها و استفاده به موقع و به اندازه از منابع انرژی،  بهره مندی از فناوری به منظور مدیریت یکپارچه و هوشمندانه ساختمان است. این راهکار را اصطلاحا BMS(Building Management System) ویا BAS(Building Automation System) مینامند. منظور از اين اسم ، مجموعه اي از سخت افزارها ونرم افزارهائی است که به منظورپایش وراهبری یکپارچه قسمتهای مهم وحیاتی ساختمان نصب می شوند. در حقیقت این سامانه متشکل از کنترلر ها، حسگر های دما، رطوبت و فشار، عملگرها (رله ها برای کنترل تجهیزات برقی ، شیرهای برقی جهت کنترل عبور مایعات و دمپرهای برقی جهت کنترل دبی هوا) میباشند که توسط یک شبکه با هم مرتبط بوده و بکمک یک نرم افزار هماهنگ میشوند. حسن این روش ، تعامل اجزای مختلف ساختمان جهت حصول بهترین وضعیت و امکان کنترل یکپارچه ساختمان حتی از راه دور میباشد.ارمغان اجرای این هوشمند سازی، یک ساختمان راحت وامن برای ساکنین و هزینه پایین بهره برداری و نگهداری میباشد. امروزه تقریبا تمامی ساختمان های متوسط و بزرگ در کشور های توسعه یافته از این فناوری به منظور کاهش هزینه های ناشی از مصرف انرژی ونیز تعمیر ونگهداری وهمچنین مدیریت بهینه ساختمان در موقعیتهای خاص بهره مند هستند

از خصوصیات سامانه هوشمند مدیریت یکپارچه ساختمان (BMS) میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 

حذف مصارف ناخواسته:

از آنجائیکه سامانه فقط در هنگام بهره برداری از فضا(حضور ساکنین)، اجازه استفاده از منابع انرژی از قبیل سرمایش و گرمایش وروشنائی را میدهد، مصارف ناخواسته انرژی از بین رفته واستفاده از انرژی بهینه میگردد. بعنوان مثال در ساختمان های اداری و تجاری، در ساعات شب ویا روزهای تعطیل، لزومی برای خنک کردن،گرم کردن ویا روشن کردن فضا وجود ندارد. سامانه یکساعت قبل از شروع ساعت کاری، مشعل را روشن نموده و نیمساعت بعد، آب گرم را در رادیاتورها و یا فن کویل ها ویا هواساز با روشن نمودن پمپ های سیرکولاسیون بگردش می اندازد.

 

کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری:

مدیریت بهینه استفاده ازتاسیسات موجب کاهش میزان ساعات کارکرد هر تجهیز گردیده ودر نهایت بمقدار قابل ملاحظه ای هزینه های تعویض قطعات مصرفی ونیز خرابی های ناشی از کارکرد طولانی را کاهش میدهد.

پایش دائمی کلیه اجزاء ساختمان:

کلیه اجزاء مهم ساختمان از قبیل مجموعه های سرمایش و گرمایش و تهویه وآبرسانی و... بطور متمرکز از طریق یک کامپیوتر در محل ساختمان و یا ازراه دور ودر تمام ساعات قابل پایش بوده و نیاز به سرکشی محلی هر تجهیز در محل نصب را مرتفع مینماید.

حذف خطاهای اپراتوری:

ازآنجائیکه پس از تنظیمات اولیه سامانه، کلیه کنترلها توسط رایانه صورت میپذیرد، نگرانی اشتباهات و کوتاهی پرسنل بهره بردارودر نتیجه بروز خسارات از بین میرود.

اعلام وضعیت اجزاء جهت جلوگیری از خرابی و وقفه در کار اجزاء ساختمان:

باتوجه به نمایش وضعیت کارکردی هر یک ازالمان های تاسیسات روی رایانه اصلی،کنترل سلامت اجزاء براحتی امکان پذیر است.

مدیریت ساختمان در هنگام بروز حوادث:

مدیریت یکپارچه سامانه روی بخش های مختلف،باعث ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف ازقبیل اعلام حریق سامانه هوارسان ،اگزوزفن ها ،اطفاء حریق ، آسانسورها در جهت کاهش خطرات احتمالی در هنگام بروز حوادث میگردد.

ثبت دقیق میزان بهره برداری از قسمتهای مختلف ساختمان:

میزان دقیق استفاده هر قسمت ویا واحد از منابع انرژی قابل ثبت میباشد.

گزارش گیری آماری دقیق از عملکرد اجزاء مختلف ساختمان:

کارکرددقیق کلیه اجزاء ساختمان در سامانه ذخیره میگردد. این ذخیره سازی راهنمای مدیرتاسیسات ساختمان برای تنظیم بازبینی های و تعمیرات دوره ای میباشد.

 

تعریف سطوح مختلف دسترسی برای اپراتورها:

کاربران سامانه با سطوح مختلفی از دسترسی میتوانند به اجزاء مختلف دسترسی داشته باشند.

اولویت بندی هوشمندانه مصارف در هنگام اضطرار:

درهنگام پیک مصرف ویا هنگامیکه منابع کافی برای در مدار قراردادن کلیه اجزاء وجود ندارد، سامانه بطور هوشمندانه بر اساس اولویتهای از پیش تعیین شده نسبت به تخصیص منابع اقدام مینماید.

اعلام آلارم های هشداردهنده برای بازبینی های دوره ای تجهیزات:

بر اساس مشخصات ثبت شده هر المان تاسیساتی، زمانهای بازبینی ها وتعویض و تعمیر توسط سامانه به اپراتور گوشزد میگردد.

پایش کیفیت هوا وتنظیم پارامترهای مهم از قبیل میزان منواکسیدکربن ،گازهای قابل اشتعال ودود:

سامانه بطور مستمرنسبت به کنترل کیفیت هوا اقدام نموده ودرصورت وجود آلایندگی فراتراز حد مجاز، نسبت به افزایش ورورد هوای تازه واعلام وضعیت اقدام مینماید .

اتوماسیون داخلی بکمک شبکه Dynet

درپروژه های اتوماسیون داخلی وقتی تعداد کنترل ها بالا باشد ونیاز به یکپارچه سازی نیز احساس گردد، بهترین گزینه استفاده از شبکه کنترلی با استفاده از کابل میباشد. در این خصوص راهکار مورد استفاده در کاژه آذین، بهره مندی از کنترلر ها وتجهیزات فیلیپس و طراحی شبکه Dynet میباشد. در گزینه های کنترل نورپردازی نما، کنترل نورپردازی اب نما و استخر، تعریف سناریو های متفاوت روشنائی، کنترل پرده ها و تجهیزات داخلی تهویه مطبوع، جایگزینی کلید های روشنائی با پنل های کنترل یکپارچه استفاده از فناوری فوق میتواند به افزایش کارائی و نیز ارائه ظاهری زیبا و متفاوت در ساختمان منجر گردد.

(این بخش در حال بروز آوریست)

اتوماسیون داخلی بکمک فناوری X10

درپروژه هائی که یکپارچه سازی کنترل مد نظر نیست و هدف خودکار سازی کنترل های محدود میباشد، یکی از راهکار های مقرون بصرفه برای اتوماسیون، بهره گیری از فناوری X10 است. بعنوان مثال میتوان به اتوماسیون روشنائی، تهویه مطبوع، سیستم صوتی و تصویری، پرده ها ووسایل برقی مانند قهوه جوش وغیره در یک ویلا ویا آپارتمان منفرد اشاره نمود.

X10 یک فناوری اتوماسیون است که امکان میدهد ادوات اتوماسیون خانگی سازگار با این زبان از طریق سیم کشی موجود در منزل با یکدیگر ارتباط بر قرار کنند.در این روش دیگر نیازی به هزینه کرد و کابل کشی مجدد در منزل برای اتوماسیون نخواهد بود.فن آوری X10 سالهاست که در اتوماسیون خانگی امریکای شمالی مورد استفاده قرارمی گیرد. سهولت استفاده و کاربری قابل اعتماد این فن آوری باعث شده که سری 230V/50Hz این ادوات نیز جهت استفاده در اروپا تولید بسرعت همه گیرشود.از مزایای این فناوری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • بدليل ارسال اطلاعات روي خطوط برق منزل، اين مجموعه بر خلاف ساير روشهاي اتوماسيون خانگي نياز به سيمكشي مجزا نداشته واز سیمکشی موجود استفاده مینماید.
  • بدليل نوع كد بندي ماژولها وماهيت سيستم، در هرزمان امكان افزودن ماژولهاي اضافي جهت توسعه سيستم وجود دارد.
  • بدليل سهولت نصب و تنظیمات، سرعت اجرای بالائي دارد.
  • درصورت تغییر مکان ، جابجا كردن مجموعه و انتقال به محل جديد براحتي ميسر است.
  • ميكروماژ‍ ول هاي كنترل روشنائي و وسايل برقي بدليل نصب پشت كليد و پريزها، مخفي بوده و تنوع استفاده از كليه كليدوپريز هاي موجود بازار را از مالك نميگيرد.
  • بدليل عدم نياز به زيرساخت ها، ميتوان در اولين مرحله از اتوماسيون يك اتاق آغاز نمود ودر آينده نسبت به تكميل كار اقدام كرد.
  • امكان تعريف سناريو براي انجام متوالي چند كار بطورخودكاروجود دارد.
  • ريموت كنترل هاي تلوزيون، سينماي خانگي، سيستم تهويه مطبوع، سيستم صوتي و... ميتوانند در يك ريموت كنترل مجتمع گردند.

 

آدرس دهی در پروتکل X10:

آدرس دهي در X10 بر اساس house code و unit code انجام ميشود كه house code  ها ازA تا P براي تفكيك نواحي وunit code  ها از1 تا 16 براي تفكيك ماژولهاي هر ناحيه است. بعنوان مثال اگر كليدي روي ريموت كنترل شما براي آدرس D8‌ تنظيم شده باشد، كليه ماژولهائي كه با اين آدرس تعريف شده باشد توسط اين كليد روشن و خاموش ميشوند. تلفیق house code و unit code امکان استفاده از 256 آدرس و بالطبع 256 ماژول کنترلی را در یک منزل فراهم مینماید.

ماژولهای X10 چگونه کار میکنند؟

بزبان ساده فن آوری X10 بر مبنای ارسال و دریافت سیگنال با ولتاژپایین روی خط انتقال نیروی الکتریکی 230V AC/50Hz میباشد. تمامی ماژولهای X10 نصب شده در منزل که به خطوط برق خانه شما متصل میباشند این سیگنال را میبینند ولی فقط ماژولی به این سیگنال پاسخ میدهد که آدرس خود را روی این سیگنال ببیند. بعنوان مثال اگر یک فرستنده X10 فرمان 'A3 ON' را ارسال نماید، ماژولی که با آدرس A3 تعریف شده است روشن میشود. اگر در منزل بیش از یک ماژول با این آدرس کد شده باشند، تمامی آنها پس از وصول این سیگنال روشن میشوند.

اساسا X10 نام یک پروتکل ارتباطی و نیز محصولاتیست که ما روی سیم کشی موجود ساختمان خود نصب میکنیم تا از طریق عبور سیگنالهای با ولتاژ پایین از سیمکشی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این سیگنالها روی دیگر وسایل برقی منزل هیچ تاثیری نمیگذارند.

سیگنالها وقتی ارسال میشند که ولتاژالکتریکی 0V است. این کار بدلیل متناوب بودن جریان الکتریکی با تناوب 50 سیکل در ثانیه صورت میپذیرد. بیشتر فرستنده های X10 ولتاژی کمتر از1V را روی خط ارسال مینمایند. اغلب گیرنده های X10 ولتاژی در حدود 100mV را جهت فعال شدن نیاز دارند. در این حالت اگر روی خط، نویز حاصل از کارکرد دیگر وسایل برقی مانند جارو برقی، هواکش، تهویه مطبوع، سشوار، رایانه و تلویزیون وجود داشته باشد، ممکن است باعث عدم دقت کارکردی ماژولها شود. در این حالت استفاده از فیلتر ها و میکروفیلتر های X10(مانند KA-4815 و یا KA-4813) باعث کاهش نویز های ناخواسته در حد استاندارد کارکرد ماژولهای X10  میشود.

 

موتورخانه هوشمند

یکی از روشهای کاهش مصرف انرژی با استفاده بهینه و بهنگام، نصب سامانه کنترل هوشمند موتورخانه است. این سامانه از یک کنترلر، حسگر دمای آب، حسگر دمای هوای بیرون و یک مدار فرمان برای کنترل مشعل، پمپ ها، شیر های برقی و پارامتر های قابل تغییر در چیلر تشکیل شده است.حسگر های دما، دمای هوای بیرون ساختمان، دمای آب رفت وبرگشت گرمایش (در فصل گرمایش)، دمای آب چرخشی سرمایش(درفصل سرمایش) و دمای آب منبع دوجداره تامین کننده  آب  گرم مصرفی را اندازه گیری میکنند.پایش تغییرات این متغییرهادر واحد زمان واعمال پردازش این اطلاعات در پردازشگر سامانه هوشمند ، نقطه تنظیم (set point) دیگ آب گرم دربازه مجاز، نقطه تنظیم (set point) استارت پمپهای سیرکولاسیون آب گرمایش دربازه مجاز، دبی آب عبوری از چیلر ودیگر پارامتر های مکانیکی ،مشخص و تنظیم میگردد. اینکار باعث میشود تا تاسیسات مکانیکی فقط در حد نیاز ساختمان انرژی مصرف کنند. کاهش زمان کارکرد نجهیزات به افزایش عمر مفید آنها وکاهش هزینه های تعمیر ونگهداری منجرمیگردد.

در ساختمان های با کاربری غیر مسکونی بدلیل عدم اشغال فضا در ساعات و روزهای خاص، میتوان حجم کار تاسیسات را متناسب با کاربری تنظیم نمود. جدول زمانهای استفاده از ساختمان بر اساس ساعات کاروتعطیلات رسمی وبا درنظر گرفتن استثنائات خاص از قبیل بخش های مورد بهره برداری مدیران ویا پرسنل حراست ونگهبانی که عموما بیشتر از دیگر پرسنل در سازمان میمانند، در ابتدای دوره تعریف وبه سیستم وارد خواهد شد. سامانه فقط در زمان بهره برداری از فضا گرم کردن وخنک کردن ساختمان را بعهده موتورخانه خواهد گذاشت. این جدول زمانبندی را میتوان هنگام لزوم حتی off net وoff site ویرایش کرد وبراحتی بارگذاری نمود.

در این روش امکان پیش بینی مدار موازی کنترل غیر خودکار به منظور امکان خارج کردن سامانه از مدار وجود دارد.

شبکه یکپارچه ترموستات

شبکه یکپارچه ترموستات های هوشمند یک راهکار ساده و ارزان قیمت برای کنترل مجتمع دمای فضاهای جداگانه یک ساختمان اداری ویا تجاری است.

بکمک این راهکار،علاوه برکنترل محلی نقطه تنظیم دما وسرعت فن در هر قسمت، میتوان از روی ترموستا مادر همین تنظیمات را بصورت گروهی و یا منفرد انجام داد. ترموستات مادر در اتاق کنترل و یا در نگهبانی قابل نصب بوده و شبکه بین ترموستات ها از طریق کابل RVVP2*1.5 بهم متصل میگردند.

این راهکار برای ساختمان های اداری، هتل ها، بیمارستان ها، فضا های آموزشی و تولیدی مناسب میباشد. همچنین با این راهکار کنترل دمای مشاعات در مجتمع های مسکونی بزرگ از قبیل راهروها، سالن های اجتماعات ، لابی و....

هر شبکه قابلیت کنترل 32 ترموستات محلی را داشته و نیز از طریق شبکه Modbus میتوان 63 شبکه را بهم متصل و از طریق یک نرم افزار کنترل یکپارچه کرد. این نرم افزار قابلیت تعریف وویرایش جدول زمانبندی استفاده از ساختمان را جهت زمانبندی گرمایش و سرمایش را دارد.

درهتل ها از طریق کامپیوتر مستقر در پذیرش میتوان نسبت به خاموش و یا روشن نمودن اتاق های اشغال و خالی اقدام نمود. همچنین بر اساس زمانبندی تنظیم دمای محیط عمومی هتل ، در ساعات کم تردد میتوان نسبت به تعدیل کار سرمایش وگرمایش اقدام نمود.

از روی ترموستات مادر میتوان وضعیت هر فن کویل را مشاهده نمود.نرم افزار استفاده هر قسمت از سرمایش و گرمایش را در خود ذخیره میکند.


برچسب‌ها: BEMS, سیتم مدیریت انرژی ساختمان ف موتور خانه هوشمند, هوشمند سازی ساختمان
+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 1:6  توسط وحید فعال پاکدهی  | 


بسمه تعالی   استاندارد اجرایی پروژه شبکه محلی ( LAN ) در سازمان ..............................   1- توپولوژی شبکه الگوی هندسی استفاده شده جهت اتصال کامپیوتر ها را توپولوژی گویند. توپولوژی انتخاب شده برای پیاده سازی شبکه محلی در ادارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،Star  میباشد.   2-    داکت کشی استفاده از ترانکهای پلاستیکی (ترجیحاً Legrand ) با عرض حداکثر 15 سانتی متر و حداقل 2 شیار جهت عبور کابلهای برق (شیار پایین) و کابلهای شبکه (شیار بالا)- در صورت سه شیره بودن، شیار وسط جهت عبور کابلهای مخابراتی مجری پروژه موظف است مطابق نقشه ارائه شده و مسیرهای تعیین شده عملیات نصب ترانکها را انجام دهد. کلیه ترانکها الزاماً از روی قرنیز حاشیه پایین دیوارها در حد فاصل حدود 10 سانتی متری از سطح زمین نصب شوند. کلیه ترانکهای اجرا شده در طول مسیر تنها در صورت معذوریت فنی و عدم امکان کار بر روی قرنیز به منتها الیه فوقانی دیوارها منتقل شده و پس از عبور از مانع بلافاصله در اولین نقطه ممکن، مسیر ترانکها به سمت پایین دیوار (روی قرنیز) تصحیح شود. در صورت اجبار به عبور ترانک از نزدیکی شوفاژ و یا بخاری گازی، می بایست سطح ترانک عایق بندی حرارتی شود. در محل سوراخ کاری دیوارها میبایست دو سوراخ متفاوت برای عبور کابلهای برق و کابلهای شبکه ایجاد شود. کابلها میبایست از داخل لوله پلیکا و یا لوله خرطومی عبور یابند. مجری پروژه موظف است کلیه اتصالات ( Accessories ) لازم ترانکها را قبل از شروع پروژه تهیه نماید. حتی الامکان از عبور ترانکها از سقف و یا کف خود داری شود.   3-    کابل کشی   1-3  کابل شبکه   ·      کابل مورد استفاده UTP ، STP و یا SFTP مدل CAT5e یا بالاتر باشد. ( ترجیحاً STP، به دلیل داشتن فویل آلو مینیومی اثر القایی نویز را خنثی می نماید) و در محلهایی که نویز زیاد است و به اجبار کابل شبکه در مجاورت کابل برق قرار می گیرد میبایست از کابل SFTP استفاده شود. ·         مسیر عملی تا حد امکان کوتاه و مناسب برای هر ایستگاه کاری در نظر گرفته شود. ·         کابلها نباید در معرض دید باشند و میبایست از درون ترانکها عبور نمایند. ·      اصول کابل کشی ساختیافته ( Structured Cabling ) رعایت شود و در نصب کانکتورها و Patch Panel ها از استاندارد TIA/EIA 568-B پیروی شود. ·          حداکثر طول کابل از Patch Panel تا Node روی دیوار 90 متر باشد. ( 10 متر برای Patch Cord و جابجایی Rack ) ·         کابل مورد استفاده در Backbone و پشتیبان آن، کابل CAT6 و یا فیبر نوری میباشد. ·         در صورت استفاده از فیبر نوری، موارد ذیل در انتخاب آن نیز رعایت گردد: Steel Armored Anti Rodent Direct Buried Figurate 2-3   پریز شبکه از پریز شبکه توکار با سوکت RJ-45 CAT5e  استفاده گردد. (ترجیجاً Legrand) اتصال سوکت بر اساس استاندارد 568 B میباشد. در لیبل گذاری پریزهای شبکه از قالب زیر پیروی گردد : حروف انگلیسی به ترتیب چپ گرد اتاق + شماره اتاق + شماره رک + شماره ساختمان  ( B1R1204A ): مثال توضیح : مثال فوق مشخص کننده ، ساختمان شماره یک ، رک شماره یک ، اتاق شماره 204 و نود شماره A که اولین نود از درب ورودی اتاق به ترتیب چپ گرد خواهد بود. تذکر : باید دو سر کابل شبکه (قبل از Node و قبل از Patch Panel) توسط رینگ پلاستیکی لیبل گذاری شود.   3-3  کابل برق ارتباط ایستگاه کاری با تابلو فرعی از طریق کابل 5/2*3 افشان می باشد. ارتباط تابلو فرعی با تابلو اصلی از طریق کابل 10*4 افشان می باشد. از هر تابلو فرعی یک کابل مجزا و مستقیم به تابلو اصلی کشیده خواهد شد. بطور میانگین هر 4 ایستگاه کاری با یک کابل برق 5/2*3 به تابلو فرعی متصل می شود. تبصره : در صورت نیاز به تغییر قطر کابل برق مصرفی در حالتهای خاص ، نیاز به مشاوره با یک متخصص برق بوده تا نسبت به نوع کابل و کلید مینیاتوری مورد استفاده، بسته به نوع کابل و تعداد رایانه های متصل به یک کابل، اظهار نظر فرمایند. هر کابل برق به یک کلید مینیاتوری متصل میشود. ایستگاه های برق با گروه مشخص خواهند شد بدین شرح که نودهایی که از یک کابل برق استفاده مینمایند در گروه G1 و نودهای بعدی به ترتیب در گروه های بعدی G2 و ... رنگ سیمهای برق بدین شرح میباشد : A) سیم ارت      زرد B) سیم فاز        آبی C) سیم نول       مشکی   4-3  تابلو برق در پروژه شبکه محلی سه نوع تابلو اصلی، فرعی و ارت وجود دارد.( مشخصات فنی به شرح پیوست) هر واحد (ساختمان) دارای یک تابلو اصلی میباشد. به ازاء هر رک (حداکثر 60 نود) یک تابلو فرعی خواهیم داشت.   5-3  پریز برق به ازاء هر نود دو عدد پریز برق توکار ارت دار در نظر گرفته شود.   4-    اتاق سرور با توجه به افزایش تدریجی سرورها لازم است فضای مناسب برای اتاق سرور از ابتدا در نظر گرفته شود. حداقل فضا به ازای هر سرور Desktop، 4 متر باشد.ترجیحاً از سرور های Rack Mount استفاده گردد . فضای اتاق سرور فقط به منظور قرار گیری سرور در نظر گرفته شده است و جایگزینی پرسنل یا پرسنل فنی بطور دائم در آن ممنوع است. حداکثر دمای اتاق سرور 18 درجه سانتی گراد و رطوبت هوا 50 میباشد. لازم است به منظور سرمایش از کولرهای گازی یونیزه کننده هوا استفاده گردد. در صورت استفاده از کولر گازی با حجم مناسب نیازی به تهویه نمیباشد، اگر چه توصیه میگردد در هر شرایطی تهویه مناسب در اتاق سرور برقرار گردد. استفاده از (روشن نمودن) هرگونه وسایل گرمایش نظیر بخاری ، فن کوئل یا شوفاژ در اتاق سرور ممنوع است. محل در نظر گرفته شده برای اتاق سرور میبایست دارای لرزش کم و ایمنی کافی باشد. به منظور حفظ امنیت اتاق سرور، حفاظ مناسب برای درب و پنجره و یا استفاده از وسایل کنترل کننده ورودی خروجی پیشنهاد میشود. در طراحی شبکه یکی از رکها داخل اتاق سرور در نظر گرفته شود. در اتاق سرور حداقل 12 نود شبکه در نظر گرفته شود. براساس طرح شماتیک شبکه(پیوست) بهتر است یکدستگاه سوئیچ با پورت گیگا بیت، مختص سرور ها ترجیحاً در اتاق سرور قرار گرفته و سرور ها مستقیماً به سوئیچ مذکور متصل گردند. جهت عایق کردن اتاق سرور از لحاظ گرما ، سرما و صوت میتوان از ساختار UPVC استفاده نمود.   5-  UPS ·         حتماً، باید Double Conversion OnLine باشد. ·         با توجه به ظرفیت میتواند پشت تابلو اصلی و یا هر یک از تابلو های فرعی به مدار متصل شود. ·      چنانچه امکان تهیه UPS با ظرفیت بالا موجود نباشد میتوان از UPSهای کوچک فقط در اتاق سرور و به منظور استفاده سرور و رک استفاده نمود. ·         وجود کارت SNMP به منظور خاموش نمودن سرور در مواقعی که زمان قطعی برق بیشتر از ظرفیت باطری UPS میباشد ضروریست. ·         به ازاء هر رایانه 400 VA توان UPS در نظر گرفته شود یعنی به ازاء هر 25 رایانه یکدستگاه UPS،  10 KVA مورد نیاز است.   6-  Rack ·         رکهای مورد استفاده حتماً دارای تهویه مناسب باشد. پریز رک ( Outlet ) 8 عددی روی رک موجود باشد. ·         استفاده از سینی رک اختیاری میباشد. ·         با توجه به فضا میتوان از رکهای 16U, 9U ، 21U، 40U و U42 استفاده نمود. ·         رک مربوط سرور ها میبایست عمق حداقل 100 و عرض حداقل 70 و ارتفاع حداقل 40U داشته باشند. ·         رک مربوط به سرور ترجیحاً دارای  یکدستگاه Console Drawer 15" Or 17" به همراه KVM  یا KVM Over IP باشد.     7- روتر (Router) با قابلیت پشتیبانی پروتکلهای ذیل Outbound Communications) , VPN Connector ,  IPS ,  ACL ,  Security Leyer 3 Protocol ,  Leyer 3 Function ,  QOS , SNMP For Management , Log Systems , (…   روتر مورد نیاز  یکی از مدلهای Cisco  که در ذیل اعلام شده (بسته به نیاز) و یا مدلهای بالاتر • Cisco Router 1841 • Cisco Router 2811 (Preferred Security Bundle) • Cisco Router 2821 (Preferred Security Bundle)   8- فایروال  ( Firewall ) با قابلیت پشتیبانی پروتکلهای ذیل : (ASA Security Algorithm, ACL, Communication Between 3 Segment, IPS, Permit or Deny Access Between Segment of Network, ASDM For Management, QOS, SNMP For Management, Layer 4 Function,…)   فایروال مورد نیاز Cisco ASA-5520 (Firewall)  و یا مدلهای بالاتر و یا Unrestricted Original Cisco PIX Firewall 515-E   9- سوئیچ لایه 2 ( Access Switch  ) با قابلیت پشتیبانی پروتکلهای ذیل :   (Security Leyer 2 Protocol (IP DHCP Snooping, DIA, VACL …), ACL, DHCP Relay Agent, SNMP For Management, QOS, Layer 2 Function, Vlanning, PVST+ (Logical Loop Free Topology), Log Systems…)   سوئیچ مورد نیاز  یکی از مدلهای Cisco  که در ذیل اعلام شده (بسته به نیاز) و یا مدلهای بالاتر • WS-C2960-24TC-L • WS-C2960-24TT-L • WS-C2960-48TC-L • WS-C2960-48TT-L • WS-C2960G-24TC-L • WS-C2960G-48TC-L   10- سوئیچ لایه 3 ( Core Switch ) با قابلیت پشتیبانی پروتکلهای ذیل   (Inter Vlan Routing, ACL, HSRP, SNMP For Management, QOS, Layer 3 Function, Log Systems…)   سوئیچ مورد نیاز  یکی از مدلهای Cisco  که در ذیل اعلام شده (بسته به نیاز) و یا مدلهای بالاتر   • WS-C3750-24FS-S • WS-C3750-24PS-S • WS-C3750-24PS-E • WS-C3750-24TS-S • WS-C3750-24TS-E • WS-C3750-48PS-S • WS-C3750-48PS-E • WS-C3750-48TS-S • WS-C3750-48TS-E • WS-C3750G-24T-S • WS-C3750G-24T-E • WS-C3750G-24TS-S • WS-C3750G-24TS-E • WS-C3750G-24TS-S1U • WS-C3750G-24TS-E1U • WS-C3750G-48TS-S • WS-C3750G-48TS-E • WS-C3750G-12S-S • WS-C3750G-12S-E     11-            چاه ارت مقدار اهم خروجی چاه ارت میبایست پایین تر از 4 اهم باشد. چنانچه چاه ارت موجود و خروجی آن مناسب است میتوان از آن استفاده نمود. تجهیزات مورد نیاز به شرح پیوست (تجهیزات اعلام شده در پیوست، جهت اجرا به روش سنتی میباشد، لذا جهت اجرای چاه ارت بهتر است از پودر LOM  استفاده شود و تمامی اتصالات نیز به روش جوش فلزی متصل گردند. )   12-  مستندات در پایان پروژه نقشه شبکه – نقشه برق - شناسنامه نودهای شبکه – برق ، شمای رکها  توسط نرم افزار Visio تهیه گردد ، همچنین تست Fluke کلیه نودها نیز میبایست بصورت مکتوب تحویل کارفرما گردد. (نمونه به پیوست)   13-Wire Less  با توجه به استفاده از تجهیزات شبکه های Wireless در سازمان ثبت املاک و اسناد کشور در پروژه های مختلف، پیشنهاد می گردد تجهیزاتی با قابلیت های زیر خریداری شود تا با استفاده از این تجهیزات بتوان شبکه ای استاندارد و ایمن را پایه گذاری کرد.   تجهیزات Wireless نقطه به نقطه ( Point To Point) بایستی دارای مشخصه های زیر باشند. رادیو ها با توجه به مسافت از توان خروجی قابل قبولی برخوردار باشد که این توان در مورد تجهیزات Outdoor بایستی در کمترین حالت 63mw برابر 18 dBm باشد.  آنتن های مورد استفاده می توانند از انواع Semi Parabolic، Parabolic، Flat Panel در توانهای مختلف با توجه به ابعاد پروژه انتخاب شود. جهت جلوگیری از خرابی تجهیزات Wireless  بر اثر صاعقه می بایست از Surge Arrester استفاده شود که انتخاب این Surge Arrestor بر اساس فرکانس انتخابی رادیو ها خواهد بود. تجهیزات بایستی در فرکانس های مجاز 5 GHz و 2.4 GHz  انتخاب شوند. تجهیزات بایستی پروتکل های امنیتی  MAC Access Filterو WPA 2  را جهت اجرای امنیت بر روی تجهیزات Wireless پشتیبانی کنند. تجهیزات انتخابی می بایست حتی الامکان از استاندارد های FCC و یا ETSI پشتیبانی کنند. اقدامات لازم جهت Waterproof کانکتور ها و اتصالات تجهیزات می بایست با دقت هر چه بیشترانجام شود. مانند کلیه تجهیزات الکترونیکی موجود در حوزه ی شبکه Surge arrestor و تجهیزات می بایست به یک چاه ارت استاندارد متصل شوند. تجهیزات Wireless داخلی (WLAN) می بایست پارامترهای زیر را پشتیبانی کنند. رادیو ها با توجه به منطقه ی تحت پوشش بایستی از توان خروجی قابل قبولی برخوردار باشد . توصیه می شود حتی الامکان از آنتن Built-in موجود بر روی تجهیزات استفاده شود و در صورت نیاز از آنتن های Mini Omni و یا Window Antenna با توان مناسب استفاده شود. تجهیزات بایستی در فرکانس های مجاز 5 GHz و 2.4 GHz  اتخاب شوند. تجهیزات بایستی پروتکل های امنیتی MAC Access Filter و WPA-2  را جهت اجرای امنیت بر روی تجهیزات Wireless پشتیبانی کنند. تجهیزات انتخابی می بایست حتی الامکان از استاندارد های FCC و یا ETSI پشتیبانی کنند.   در پایان برند های معتبر زیر که کلیه موارد فوق الذکر را پشتیبانی می کنند پیشنهاد می گردد. Cisco Aironet (All Product) (WLAN or point To Point) Proxim AP-4000 or AP-700 (WLAN) Proxim Tsunami 5054-R or 5054-LR (Point To Point)                                 پیوست :   مشخصات تابلو برق اصلی: 1-     کلید اتوماتیک                                                                                     2-     کلید مینیاتوری (اروپایی) نوع C                                                          3-     چراغ سیگنال                                                                                        4-     فیوز کروز                                                                                            5-     ترمینال                                                                                                6-     مقره نول                                                                                             7-     شمش مسی                                                                                        8-     شمش ارت                                                                                         9-     شمش نول                                                                                             مشخصات تابلو فرعی : 1-     کلید اصلی 6303                                                                                2-     بوکس 63                                                                                            3-     کلید مینیاتوری 25 آمپر (اروپایی نوع C )                                          4-     چراغ سیگنال                                                                                        5-     فیوز کروز                                                                                            6-     ترمینال نمره 35                                                                                 7-     ترمینال نمره 16 8-     مقره نول 9-     شمش ارت 6 پیچ 10-  شمش نول 6 پیچ   تجهیزات چاه ارت: 1-     کابل مسی نمره 50 2-     صفحه مسی 50*50 3-     بست موازی (کلمپ) 4-     تابلو درب دار با قفل پشت بسته 5-     پیچ و مهره خشکه 4*8 6-     پیچ و مهره خشکه 4*10 7-     کابلشو 10*50 8-     خاک زغال 9-     نمک 10-  خاک رس 11-  لوله پلیکا                                                                                                                   نمونه مستندات : راهنمای برچسب نودهای Rack 6 شماره سوکت برچسب Patch Panel برچسب Node P1/1 207A B1R6207A P1/2 207B B1R6207B P1/3 207C B1R6207C P1/4 207D B1R6207D P1/5 208A B1R6208A P1/6 208B B1R6208B P1/7 208C B1R6208C P1/8 208D B1R6208D P1/9 208E B1R6208E P1/10 208F B1R6208F P1/11 208H B1R6208H P1/12 208I B1R6208I P1/13 209A B1R6209A P1/14 209B B1R6209B P1/15 209C B1R6209C P1/16 209D B1R6209D P1/17 209E B1R6209E P1/18 210A B1R6210A P1/19 210B B1R6210B P1/20 210D B1R6210C P1/21 210E B1R6210E P1/22 211A B1R6211A P1/23 211B B1R6211B P1/24 211C B1R6211C   P1 = Patch Panel 1 نحوه توزیع تقسیمات تابلو برق شماره یک برپسب اتصال پریزها شماره کلید مینیاتوری 001A,002A,002B,002C,002D G1 003A,003B, 003C,003D,003E G2 RACK 1 G3 006A,006B,006C006D,006E G4 005A,005B,005C,005D,005E G5 006F,006G,006H,006I,006J, G6 004A,004B,004C,004D, G7 004E,004F,004G,004H G8 004I,004J,004K,004L G9 004M,004N,004O,004P G10 004Q,004R,004S,004T,004U G11  
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۰ساعت 23:29  توسط وحید فعال پاکدهی  | 


بسمه تعالی   استاندارد اجرایی پروژه شبکه محلی ( LAN ) در سازمان ..............................   1- توپولوژی شبکه الگوی هندسی استفاده شده جهت اتصال کامپیوتر ها را توپولوژی گویند. توپولوژی انتخاب شده برای پیاده سازی شبکه محلی در ادارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،Star  میباشد.   2-    داکت کشی استفاده از ترانکهای پلاستیکی (ترجیحاً Legrand ) با عرض حداکثر 15 سانتی متر و حداقل 2 شیار جهت عبور کابلهای برق (شیار پایین) و کابلهای شبکه (شیار بالا)- در صورت سه شیره بودن، شیار وسط جهت عبور کابلهای مخابراتی مجری پروژه موظف است مطابق نقشه ارائه شده و مسیرهای تعیین شده عملیات نصب ترانکها را انجام دهد. کلیه ترانکها الزاماً از روی قرنیز حاشیه پایین دیوارها در حد فاصل حدود 10 سانتی متری از سطح زمین نصب شوند. کلیه ترانکهای اجرا شده در طول مسیر تنها در صورت معذوریت فنی و عدم امکان کار بر روی قرنیز به منتها الیه فوقانی دیوارها منتقل شده و پس از عبور از مانع بلافاصله در اولین نقطه ممکن، مسیر ترانکها به سمت پایین دیوار (روی قرنیز) تصحیح شود. در صورت اجبار به عبور ترانک از نزدیکی شوفاژ و یا بخاری گازی، می بایست سطح ترانک عایق بندی حرارتی شود. در محل سوراخ کاری دیوارها میبایست دو سوراخ متفاوت برای عبور کابلهای برق و کابلهای شبکه ایجاد شود. کابلها میبایست از داخل لوله پلیکا و یا لوله خرطومی عبور یابند. مجری پروژه موظف است کلیه اتصالات ( Accessories ) لازم ترانکها را قبل از شروع پروژه تهیه نماید. حتی الامکان از عبور ترانکها از سقف و یا کف خود داری شود.   3-    کابل کشی   1-3  کابل شبکه   ·      کابل مورد استفاده UTP ، STP و یا SFTP مدل CAT5e یا بالاتر باشد. ( ترجیحاً STP، به دلیل داشتن فویل آلو مینیومی اثر القایی نویز را خنثی می نماید) و در محلهایی که نویز زیاد است و به اجبار کابل شبکه در مجاورت کابل برق قرار می گیرد میبایست از کابل SFTP استفاده شود. ·         مسیر عملی تا حد امکان کوتاه و مناسب برای هر ایستگاه کاری در نظر گرفته شود. ·         کابلها نباید در معرض دید باشند و میبایست از درون ترانکها عبور نمایند. ·      اصول کابل کشی ساختیافته ( Structured Cabling ) رعایت شود و در نصب کانکتورها و Patch Panel ها از استاندارد TIA/EIA 568-B پیروی شود. ·          حداکثر طول کابل از Patch Panel تا Node روی دیوار 90 متر باشد. ( 10 متر برای Patch Cord و جابجایی Rack ) ·         کابل مورد استفاده در Backbone و پشتیبان آن، کابل CAT6 و یا فیبر نوری میباشد. ·         در صورت استفاده از فیبر نوری، موارد ذیل در انتخاب آن نیز رعایت گردد: Steel Armored Anti Rodent Direct Buried Figurate 2-3   پریز شبکه از پریز شبکه توکار با سوکت RJ-45 CAT5e  استفاده گردد. (ترجیجاً Legrand) اتصال سوکت بر اساس استاندارد 568 B میباشد. در لیبل گذاری پریزهای شبکه از قالب زیر پیروی گردد : حروف انگلیسی به ترتیب چپ گرد اتاق + شماره اتاق + شماره رک + شماره ساختمان  ( B1R1204A ): مثال توضیح : مثال فوق مشخص کننده ، ساختمان شماره یک ، رک شماره یک ، اتاق شماره 204 و نود شماره A که اولین نود از درب ورودی اتاق به ترتیب چپ گرد خواهد بود. تذکر : باید دو سر کابل شبکه (قبل از Node و قبل از Patch Panel) توسط رینگ پلاستیکی لیبل گذاری شود.   3-3  کابل برق ارتباط ایستگاه کاری با تابلو فرعی از طریق کابل 5/2*3 افشان می باشد. ارتباط تابلو فرعی با تابلو اصلی از طریق کابل 10*4 افشان می باشد. از هر تابلو فرعی یک کابل مجزا و مستقیم به تابلو اصلی کشیده خواهد شد. بطور میانگین هر 4 ایستگاه کاری با یک کابل برق 5/2*3 به تابلو فرعی متصل می شود. تبصره : در صورت نیاز به تغییر قطر کابل برق مصرفی در حالتهای خاص ، نیاز به مشاوره با یک متخصص برق بوده تا نسبت به نوع کابل و کلید مینیاتوری مورد استفاده، بسته به نوع کابل و تعداد رایانه های متصل به یک کابل، اظهار نظر فرمایند. هر کابل برق به یک کلید مینیاتوری متصل میشود. ایستگاه های برق با گروه مشخص خواهند شد بدین شرح که نودهایی که از یک کابل برق استفاده مینمایند در گروه G1 و نودهای بعدی به ترتیب در گروه های بعدی G2 و ... رنگ سیمهای برق بدین شرح میباشد : A) سیم ارت      زرد B) سیم فاز        آبی C) سیم نول       مشکی   4-3  تابلو برق در پروژه شبکه محلی سه نوع تابلو اصلی، فرعی و ارت وجود دارد.( مشخصات فنی به شرح پیوست) هر واحد (ساختمان) دارای یک تابلو اصلی میباشد. به ازاء هر رک (حداکثر 60 نود) یک تابلو فرعی خواهیم داشت.   5-3  پریز برق به ازاء هر نود دو عدد پریز برق توکار ارت دار در نظر گرفته شود.   4-    اتاق سرور با توجه به افزایش تدریجی سرورها لازم است فضای مناسب برای اتاق سرور از ابتدا در نظر گرفته شود. حداقل فضا به ازای هر سرور Desktop، 4 متر باشد.ترجیحاً از سرور های Rack Mount استفاده گردد . فضای اتاق سرور فقط به منظور قرار گیری سرور در نظر گرفته شده است و جایگزینی پرسنل یا پرسنل فنی بطور دائم در آن ممنوع است. حداکثر دمای اتاق سرور 18 درجه سانتی گراد و رطوبت هوا 50 میباشد. لازم است به منظور سرمایش از کولرهای گازی یونیزه کننده هوا استفاده گردد. در صورت استفاده از کولر گازی با حجم مناسب نیازی به تهویه نمیباشد، اگر چه توصیه میگردد در هر شرایطی تهویه مناسب در اتاق سرور برقرار گردد. استفاده از (روشن نمودن) هرگونه وسایل گرمایش نظیر بخاری ، فن کوئل یا شوفاژ در اتاق سرور ممنوع است. محل در نظر گرفته شده برای اتاق سرور میبایست دارای لرزش کم و ایمنی کافی باشد. به منظور حفظ امنیت اتاق سرور، حفاظ مناسب برای درب و پنجره و یا استفاده از وسایل کنترل کننده ورودی خروجی پیشنهاد میشود. در طراحی شبکه یکی از رکها داخل اتاق سرور در نظر گرفته شود. در اتاق سرور حداقل 12 نود شبکه در نظر گرفته شود. براساس طرح شماتیک شبکه(پیوست) بهتر است یکدستگاه سوئیچ با پورت گیگا بیت، مختص سرور ها ترجیحاً در اتاق سرور قرار گرفته و سرور ها مستقیماً به سوئیچ مذکور متصل گردند. جهت عایق کردن اتاق سرور از لحاظ گرما ، سرما و صوت میتوان از ساختار UPVC استفاده نمود.   5-  UPS ·         حتماً، باید Double Conversion OnLine باشد. ·         با توجه به ظرفیت میتواند پشت تابلو اصلی و یا هر یک از تابلو های فرعی به مدار متصل شود. ·      چنانچه امکان تهیه UPS با ظرفیت بالا موجود نباشد میتوان از UPSهای کوچک فقط در اتاق سرور و به منظور استفاده سرور و رک استفاده نمود. ·         وجود کارت SNMP به منظور خاموش نمودن سرور در مواقعی که زمان قطعی برق بیشتر از ظرفیت باطری UPS میباشد ضروریست. ·         به ازاء هر رایانه 400 VA توان UPS در نظر گرفته شود یعنی به ازاء هر 25 رایانه یکدستگاه UPS،  10 KVA مورد نیاز است.   6-  Rack ·         رکهای مورد استفاده حتماً دارای تهویه مناسب باشد. پریز رک ( Outlet ) 8 عددی روی رک موجود باشد. ·         استفاده از سینی رک اختیاری میباشد. ·         با توجه به فضا میتوان از رکهای 16U, 9U ، 21U، 40U و U42 استفاده نمود. ·         رک مربوط سرور ها میبایست عمق حداقل 100 و عرض حداقل 70 و ارتفاع حداقل 40U داشته باشند. ·         رک مربوط به سرور ترجیحاً دارای  یکدستگاه Console Drawer 15" Or 17" به همراه KVM  یا KVM Over IP باشد.     7- روتر (Router) با قابلیت پشتیبانی پروتکلهای ذیل Outbound Communications) , VPN Connector ,  IPS ,  ACL ,  Security Leyer 3 Protocol ,  Leyer 3 Function ,  QOS , SNMP For Management , Log Systems , (…   روتر مورد نیاز  یکی از مدلهای Cisco  که در ذیل اعلام شده (بسته به نیاز) و یا مدلهای بالاتر • Cisco Router 1841 • Cisco Router 2811 (Preferred Security Bundle) • Cisco Router 2821 (Preferred Security Bundle)   8- فایروال  ( Firewall ) با قابلیت پشتیبانی پروتکلهای ذیل : (ASA Security Algorithm, ACL, Communication Between 3 Segment, IPS, Permit or Deny Access Between Segment of Network, ASDM For Management, QOS, SNMP For Management, Layer 4 Function,…)   فایروال مورد نیاز Cisco ASA-5520 (Firewall)  و یا مدلهای بالاتر و یا Unrestricted Original Cisco PIX Firewall 515-E   9- سوئیچ لایه 2 ( Access Switch  ) با قابلیت پشتیبانی پروتکلهای ذیل :   (Security Leyer 2 Protocol (IP DHCP Snooping, DIA, VACL …), ACL, DHCP Relay Agent, SNMP For Management, QOS, Layer 2 Function, Vlanning, PVST+ (Logical Loop Free Topology), Log Systems…)   سوئیچ مورد نیاز  یکی از مدلهای Cisco  که در ذیل اعلام شده (بسته به نیاز) و یا مدلهای بالاتر • WS-C2960-24TC-L • WS-C2960-24TT-L • WS-C2960-48TC-L • WS-C2960-48TT-L • WS-C2960G-24TC-L • WS-C2960G-48TC-L   10- سوئیچ لایه 3 ( Core Switch ) با قابلیت پشتیبانی پروتکلهای ذیل   (Inter Vlan Routing, ACL, HSRP, SNMP For Management, QOS, Layer 3 Function, Log Systems…)   سوئیچ مورد نیاز  یکی از مدلهای Cisco  که در ذیل اعلام شده (بسته به نیاز) و یا مدلهای بالاتر   • WS-C3750-24FS-S • WS-C3750-24PS-S • WS-C3750-24PS-E • WS-C3750-24TS-S • WS-C3750-24TS-E • WS-C3750-48PS-S • WS-C3750-48PS-E • WS-C3750-48TS-S • WS-C3750-48TS-E • WS-C3750G-24T-S • WS-C3750G-24T-E • WS-C3750G-24TS-S • WS-C3750G-24TS-E • WS-C3750G-24TS-S1U • WS-C3750G-24TS-E1U • WS-C3750G-48TS-S • WS-C3750G-48TS-E • WS-C3750G-12S-S • WS-C3750G-12S-E     11-            چاه ارت مقدار اهم خروجی چاه ارت میبایست پایین تر از 4 اهم باشد. چنانچه چاه ارت موجود و خروجی آن مناسب است میتوان از آن استفاده نمود. تجهیزات مورد نیاز به شرح پیوست (تجهیزات اعلام شده در پیوست، جهت اجرا به روش سنتی میباشد، لذا جهت اجرای چاه ارت بهتر است از پودر LOM  استفاده شود و تمامی اتصالات نیز به روش جوش فلزی متصل گردند. )   12-  مستندات در پایان پروژه نقشه شبکه – نقشه برق - شناسنامه نودهای شبکه – برق ، شمای رکها  توسط نرم افزار Visio تهیه گردد ، همچنین تست Fluke کلیه نودها نیز میبایست بصورت مکتوب تحویل کارفرما گردد. (نمونه به پیوست)   13-Wire Less  با توجه به استفاده از تجهیزات شبکه های Wireless در سازمان ثبت املاک و اسناد کشور در پروژه های مختلف، پیشنهاد می گردد تجهیزاتی با قابلیت های زیر خریداری شود تا با استفاده از این تجهیزات بتوان شبکه ای استاندارد و ایمن را پایه گذاری کرد.   تجهیزات Wireless نقطه به نقطه ( Point To Point) بایستی دارای مشخصه های زیر باشند. رادیو ها با توجه به مسافت از توان خروجی قابل قبولی برخوردار باشد که این توان در مورد تجهیزات Outdoor بایستی در کمترین حالت 63mw برابر 18 dBm باشد.  آنتن های مورد استفاده می توانند از انواع Semi Parabolic، Parabolic، Flat Panel در توانهای مختلف با توجه به ابعاد پروژه انتخاب شود. جهت جلوگیری از خرابی تجهیزات Wireless  بر اثر صاعقه می بایست از Surge Arrester استفاده شود که انتخاب این Surge Arrestor بر اساس فرکانس انتخابی رادیو ها خواهد بود. تجهیزات بایستی در فرکانس های مجاز 5 GHz و 2.4 GHz  انتخاب شوند. تجهیزات بایستی پروتکل های امنیتی  MAC Access Filterو WPA 2  را جهت اجرای امنیت بر روی تجهیزات Wireless پشتیبانی کنند. تجهیزات انتخابی می بایست حتی الامکان از استاندارد های FCC و یا ETSI پشتیبانی کنند. اقدامات لازم جهت Waterproof کانکتور ها و اتصالات تجهیزات می بایست با دقت هر چه بیشترانجام شود. مانند کلیه تجهیزات الکترونیکی موجود در حوزه ی شبکه Surge arrestor و تجهیزات می بایست به یک چاه ارت استاندارد متصل شوند. تجهیزات Wireless داخلی (WLAN) می بایست پارامترهای زیر را پشتیبانی کنند. رادیو ها با توجه به منطقه ی تحت پوشش بایستی از توان خروجی قابل قبولی برخوردار باشد . توصیه می شود حتی الامکان از آنتن Built-in موجود بر روی تجهیزات استفاده شود و در صورت نیاز از آنتن های Mini Omni و یا Window Antenna با توان مناسب استفاده شود. تجهیزات بایستی در فرکانس های مجاز 5 GHz و 2.4 GHz  اتخاب شوند. تجهیزات بایستی پروتکل های امنیتی MAC Access Filter و WPA-2  را جهت اجرای امنیت بر روی تجهیزات Wireless پشتیبانی کنند. تجهیزات انتخابی می بایست حتی الامکان از استاندارد های FCC و یا ETSI پشتیبانی کنند.   در پایان برند های معتبر زیر که کلیه موارد فوق الذکر را پشتیبانی می کنند پیشنهاد می گردد. Cisco Aironet (All Product) (WLAN or point To Point) Proxim AP-4000 or AP-700 (WLAN) Proxim Tsunami 5054-R or 5054-LR (Point To Point)                                 پیوست :   مشخصات تابلو برق اصلی: 1-     کلید اتوماتیک                                                                                     2-     کلید مینیاتوری (اروپایی) نوع C                                                          3-     چراغ سیگنال                                                                                        4-     فیوز کروز                                                                                            5-     ترمینال                                                                                                6-     مقره نول                                                                                             7-     شمش مسی                                                                                        8-     شمش ارت                                                                                         9-     شمش نول                                                                                             مشخصات تابلو فرعی : 1-     کلید اصلی 6303                                                                                2-     بوکس 63                                                                                            3-     کلید مینیاتوری 25 آمپر (اروپایی نوع C )                                          4-     چراغ سیگنال                                                                                        5-     فیوز کروز                                                                                            6-     ترمینال نمره 35                                                                                 7-     ترمینال نمره 16 8-     مقره نول 9-     شمش ارت 6 پیچ 10-  شمش نول 6 پیچ   تجهیزات چاه ارت: 1-     کابل مسی نمره 50 2-     صفحه مسی 50*50 3-     بست موازی (کلمپ) 4-     تابلو درب دار با قفل پشت بسته 5-     پیچ و مهره خشکه 4*8 6-     پیچ و مهره خشکه 4*10 7-     کابلشو 10*50 8-     خاک زغال 9-     نمک 10-  خاک رس 11-  لوله پلیکا                                                                                                                   نمونه مستندات : راهنمای برچسب نودهای Rack 6 شماره سوکت برچسب Patch Panel برچسب Node P1/1 207A B1R6207A P1/2 207B B1R6207B P1/3 207C B1R6207C P1/4 207D B1R6207D P1/5 208A B1R6208A P1/6 208B B1R6208B P1/7 208C B1R6208C P1/8 208D B1R6208D P1/9 208E B1R6208E P1/10 208F B1R6208F P1/11 208H B1R6208H P1/12 208I B1R6208I P1/13 209A B1R6209A P1/14 209B B1R6209B P1/15 209C B1R6209C P1/16 209D B1R6209D P1/17 209E B1R6209E P1/18 210A B1R6210A P1/19 210B B1R6210B P1/20 210D B1R6210C P1/21 210E B1R6210E P1/22 211A B1R6211A P1/23 211B B1R6211B P1/24 211C B1R6211C   P1 = Patch Panel 1 نحوه توزیع تقسیمات تابلو برق شماره یک برپسب اتصال پریزها شماره کلید مینیاتوری 001A,002A,002B,002C,002D G1 003A,003B, 003C,003D,003E G2 RACK 1 G3 006A,006B,006C006D,006E G4 005A,005B,005C,005D,005E G5 006F,006G,006H,006I,006J, G6 004A,004B,004C,004D, G7 004E,004F,004G,004H G8 004I,004J,004K,004L G9 004M,004N,004O,004P G10 004Q,004R,004S,004T,004U G11  
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۰ساعت 23:28  توسط وحید فعال پاکدهی  | 

(نمونه طراحی مقدماتی سیستم اعلام حریق)

اهداف  سيستم اعلام  حريق  

1-حفاظت اصولی از جان كاركنان  و اموال مركز و اطلاع‌رساني بهنگام در حوادث آتش سوزی

2-اجراي اصولي مسئوليت قانوني مديران مركز و كاهش نرخ  بيمه آتش سوزي 

3-اعمال استانداردهاي آتش نشاني ،NFPA  ،  مقررات ملي ، پياده سازي  الزامات ISO  و OHSAS

 

تشریح سیستم اعلام حریق 

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر از جدیدترین انواع سیستم های اعلام حریق است که افزون بر رفتار هوشمندانه در کشف حریق  ، باعث افزایش سرعت در اطلاع رسانی و تعیین دقیق مکان حریق  ، قادر به انجام سایر عملیات وصل یا قطع سایر تجهیزات مورد نیاز پس از کشف حریق است  و برای ساختمان های بزرگ  از طریق شبکه و اتصال آن به یک مرکز  کاربرد مناسبتری دارد لذا براي ساختمان  اين مركز  تجهيزات آدرس پذير استفاده شده است .

سیستم اعلام حریق ساختمان مرکز نانو مترولوژی  ترکیبی از سیستم اعلام حریق نوع آدرس پذیر و سیستم آنالیز کننده هوا محیطی میباشد .

کلیه اماکن  ساختمان و تاسیسات مرتبط به دتکتورهای دودی و حرارتی آدرس پذیر تجهیز میگردد و آزمایشگاهها و مرکز DATA CENTER  افزون بر آن به سیستم مسقل آنالیز کننده هوا  و کشف سریع دود و تشخیص آلایندگی بیش از حد هوا  تجهیز خواهد شد .

1- تابلوی کنترل مرکزی :

تابلوی کنترل مرکزی سیستم اعلام حریق برای دریافت سیگنال های ارسالی از سوی شستی ها و آشکار ساز های اتوماتیک و راه اندازی هشدار دهنده های دیداری و شنیداری و نیز تعیین محل وقوع حریق و در مجموع مدیریت و اداره کل سیستم نقش اصلی را بعهده دارد .

 تابلو كنترل سيستم اعلام حريق  در اتاق مرکز کنترل سيستم هاي حفاظتي روی دیوار  یا در رک فلزی  مخصوص  نصب ميگردد . در این سیستم تمامی آشکار ساز ها ، شستی ها و آژیر ها (تا 150 دستگاه ) در یک حلقه با حداکثر 1200 متر  طول منطقه وسیعی را پوشش می دهد و در قالب یک مدار حلقوی به تابلوی مرکزی متصل می شوند .

در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر  حسگر ها با مرکز کنترل دائم در تعامل (INTERACTIVE ) هستنند و بطور مستمر وضعیت هر دتکتور  را به مرکز گزارش میدهند.

حسگر های آدرس پذیر وضعییت هوای هر مکان را بر حسب مقدار آلودگی طبیعی از غیر طبیعی با تطبیق در حافظه درونی تشخیص و با کمترین خطای ممکن ابتدا آژیر مقدماتی و سپس آژیر اصلی را فعال میسازد.

حافظه ثبت وقایع در این سیستم به منظور بررسی حدفاصل زمان کشف و زمان عملیات اطفاء برای بازرس حریق بسیار سودمند است .

سيستم اعلام حريق آدرس پذير پيشنهادي داراي قابليت 4  لوپ است و هر لوپ ميتواند تا 150 دتكتور يا تجهيزات واسط را متصل نمايد و بر اساس استاندارد EN54   مجموعا" تا 512 دتكتور يا تجهيزات واسط را به يك مركز كنترل مرتبط مي نمايد

وبا توجه به قابليت شبكه شدن مراكز كنترل به يكديگر توسعه پذيري سيستم در مركز  تا 2 مركز كنترل و 1024دتكتور يا تجهيزات واسط ميسر است .

افزون بر آن سيستم اعلام حريق آدرس پذير قابليت تلفيق با سيستم متعارف را داراست وبه تجهيزات واسط ميتوان از دتكتورهاي متعارف در لوپ آدرس پذير بهره برداري نمود.

2-آشکار ساز های آدرس پذیر  :

آتش با دود ،حرارت و شعله همراه است و آشکار سازهای اتوماتیک با حس کردن هر یک از این اثرات می توانند به وقوع آتش سوزی پی برند.

بر همین اساس آشکار سازها در سه گروه کلی حساس به دود ، حرارت و آتش و ترکیبی از  دود وحرارت و یا حرارت و آتش ساخته میشوند و در این ساختمان متناسب با محل و مواد سوختنی و منشاء عمده دود یا حرارت از آشکار سازهای دودی و حرارتی استفاده خواهد شد  .

در اين مركز  بر پايه استاندارد از آشکارساز هاي كشف دود فتو الكتريك  آدرس پذیر در اماكن مختلف   استفاده گرديده و هر آشکار ساز دود فتو الكتريك حداكثر 50 متر مربع فضاي بسته و  مسقف با ارتفاع 1-4 متر را  پو شش ميدهد .

 از آشکار ساز هاي كشف حرارت آدرس پذیر در محيط هاي پر حرارت و موتورخانه تاسيسات و یا بعلت آلايندگي هوا در محيط پر دود و آبدارخانه استفاده خواهد شد، هر آشکار ساز حرارت حداكثر 30 متر مربع فضاي بسته مسقف با  ارتفاع 

 1-4 متر را  پو شش ميدهد .

محل نصب آشکار سازها ی دود و حرارت در بالاترين نقطه سقف و در فاصله دور از تاسيسات هواده  و كوران شديد هوا  ميباشد .

درصورت بروز حریق بوسیله آشکارسازهای کشف دود یا حرارت آدرس محل کشف بصورت متنی در مرکز کنترل اعلام حریق نمایان میگردد.

3- شستی اعلام حریق آدرس پذیر

كشف و اعلام به موقع آتش سوزي مي تواند از بسياري  صدمات به افراد و از بين رفتن سرمايه جلوگيري نمايد . شستی ها مانند یک سوئیچ و به صورت دستی عمل می کنند . فرد یا افرادی که به وقوع حریق پی برده اند می توانند با اعمال فشار   اندک و شکستن شیشه  روی شستی ، موجب فعال شدن مدار هشدار حريق گردند .

اين شستي ها در اماكن پر تردد ،كنار درب ها ي اصلي و منتهي به  درب ورود وخروج  يا پله فرار در ارتفاع 140 سانتيمتري از كف تمام شده بنحوي كه در معرض ديد عموم  باشد نصب ميگردد فاصله طي شده براي رسيدن به هر شستي كمتر از 30 متر است و فاصله شستي تا شستي بعدي كمتر از 60 متر ميباشد .

تمامي شستي ها همشكل و در محل مناسب با تباين رنگ كافي نصب ميگردد به منظور پيشگير ي از شكستن بيمورد شيشه شستي ها یک طلق شفاف محافظ شیشه را کاور می نماید .

 

 

4- اعلام کننده شنیداری

آژیر ها  وسایل رایج برای اعلام خطر و هشدار هستند ،

در اين مركز  از آژير هاي پر قدرت 110 دسيبل به بالا استفاده خواهد شد ، آژيراعلام حريق در ارتفاع 240 سانتيمتري از كف تمام شده نصب ميگردد فاصله طي شده براي رسيدن به هر آژير  كمتر از 30 متر است و فاصله آژير  تا آژير بعدي كمتر از 60 متر ميباشد .

صداي آژير داراي قابليت نفوذ از حداقل 2 درب فلزي  پي در پي ا ست و ميتواند اشخاص در حال كار  را  هوشيار نمايد.

 

5- چراغ اضطراري

چراغ هاي اضطراي از نوع باطري سر خود است و در صورت قطع برق يا قطع سيم اتصال يافته به چراغ بطور خودكار براي مدت 3 ساعت روشن ميگردد و محدوده 3 متر مربعي زير چراغ را روشن مي نمايد ، بر روي اين چراغ بر چسب شفاف راهنماي جهت خروج نمايان است .

 

6- تجهیزات کمکی و واسطه ای

رله  و بردهای میانجی برای کنترل سیستم فشار مثبت هوا ، دربهای اصلي و تاسيسات مرتبط يا قطع تابلو برق و خطوط توليد كاربرد خواهد داشت .

 

- تجهیزات ارتباطی مانند شماره گیر های خودکار تلفنی و يا خاموش و روشن نمودن برخي تاسيسات مرتبط با اعلام واطفاء حريق كاربرد داشته باشد

 

7-نوع سيم و محاسبه افت ولتاژخط

بر طبق مقررات ملی ساختمان مبحث 13 بخش 13-8-0-8 و طبق دستور العمل سازنده و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کابل یا سیم مصرفی در سیستم اعلام حریق  باید از سطح مقطع مناسب استفاده شده و بر طبق استاندارد NFPA  محاسبه افت طول خط الزامی میباشد در اين  مركز   براي ارتباط دتكتور و شستي  وآژير ها به مركز كنترل نيز  از کابل افشان با سطح مقطع 2x1.5mm²با پوشش شیلد مسی  پر و  غلاف نهاییpvc  بصورت چند لوپ  که ابتدا و انتهای کابل هر لوپ به مرکز کنترل وصل شده است استفاده ميگردد .    

8-سیستم آنالیز هوای محیطی و کشف سریع دود

در آزمايشگاهها  بعلت حساسيت بيش از حد نسبت به گرد و غبار  و دود افزون بر آشکار سازها ی دود و حرارت  از سیستم آناليز كننده هوا و كشف سریع دود يا ساير آلاينده ها استفاده میگردد .

سیستم آنالیز کننده هوا متشکل از یک شبکه  لوله پلاستیکی با نازل مکنده هوا  است که بصورت متعارف این شبکه لوله در 1 تا 4 ردیف متناسب  با چیدمان و یا محل استقرار تجهیزات حساس و رک ها  و سقف کاذب نصب میگردد .

 انتهای  هر لوله پلاستیکی این شبکه به  سیستم مرکز ی آنالیز کننده هوا که برای اماکن 100 تا 400 متر مربع مساحت با  طول کمتر از 51 متر  در مدل های متناسب آزمایشگاه انتخاب میشود وصل میگردد .

 بدین طریق جریان هوا بطور مستمر از طریق سوراخ های تعبیه شده بر روی لوله ها بسمت مرکز کنترل مکش  میگردد و در مرکز کنترل پردازنده مرکزی هوا ی مکش شده را تست و بر اساس برنامه ریزی نسبت به مقدار دود و یا آلایندگی که میتواند در محدوده 0.0003µ to 10µ   قرار گیرد حساس شده  و هشدار لازم را در محل و همزمان از طریق شبکه  در مرکز کنترل سیستم های حفاظتی مانیتور نمود  .  

 

 

 

 الزامات عمومی در ایجاد بستر انتقال و نصب تجهیزات سیستم اعلام حریق اتوماتیک :

1- ایجاد بستر محافظ  سیم ها  در سقف كاذب  و توکار با پوشش لوله  میباشد.

2- عمده مسیر لوله گذاری در زير سقف كاذب و تاسيسات و پاركينگ ها بصورت لوله فولادي روكار و مابقي بصورت توكار ميباشد .

3- دتکتور ها در سقف بر روی گچ ، بتون  يا پانل سقف كاذب  پیچ خواهد شد .

4- در ابتدا و انتهای لوله ها ي روكار  از  برازبوش و برای اتصال لوله با طول بیش از 15 متراز جعبه و گلند استفاده میگردد.

5- لوله هاي روكار در زوایای قائمه از زانویی درپوش دار آماده يا لوله خم شده يا لوله فلكسي فلزي استفاده خواهد شد .

6- محل نصب دتکتور ها در سقف اتاقها مرکز تلاقی قطر ها میباشد و در صورت برخورد با محدودیت همانند  لامپ  و شبکه هواده در فاصله 100 تا 150 سانتیمتری تلاقی قطر ها مناسب میباشد .

7-محل نصب شسی اعلام حریق 140 سانتیمتر بالاتر از کف تمام شده روی دیوار و با امکان دید ازطولانی ترین فاصله از همه طرف است .

8- محل نصب آژیر اعلام حریق در ارتفاع 240 سانتیمتر بالاتر از کف تمام شده روی دیواراست .

9- محل نصب چراغ اضطراري  در با لای  سر درب پله فرار  و پاگرد پله های فرار  در مکانهای از پیش تعیین شده میباشد

10- محل نصب کنترل پنل مرکزی اعلام حریق يا مركز سيستم هاي حفاظتي است  و در ارتفاع 160 سانتیمتری بالاتر از کف تمام شده میباشد .

11- کابلهای رو كار داخل لوله های فلزی و توكار داخل لوله خرطومي  محافظت میگردد و برای قطب مثبت و منفي از دو رنگ مجزا  با وحدت رویه در کل ساختمان استفاده میشود.

12- ورودی و خروجی سیم ها در داخل جعبه تقسیم ها  شماره گذاری و  یا  لیبل گذاری میگردد.

 

13-در مرکز كنترل  تجمع هرخط لوپ ، لیبل گذاری شده و روی جفت سیم  شماره همان منطقه طبق نقشه درج شود 

14-برای اتصال مرکز کنترل به برق شهری سیم جداگانه از کوتاهترین مسیر به کلید مینیاتوری یا پریز کم مصرف انشعاب گرفته شود و  اتصال به سیم ارت برای تابلو  مرکز کنترل  نیز ضروری میباشد.

15- در داخل لوله های محافظ از چسبانیدن سیم ها بوسیله چسب برق خوداری گردد و قطع سیم ها فقط در جعبه تقسیم و ابتدا وانتهای سر خط دتكتور ها مجاز میباش 


 


برچسب‌ها: سیستم اعلام حریق
+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 1:15  توسط وحید فعال پاکدهی  |